Schroedingerova 13

Mlhavě neurčitý, nestabilní a nekorektní zápisník, kde nic není pravda. Ani předchozí věta.

Květiny

Hlavně proto
květiny se
ženám dávají,
že nám dávají.